Kurs roczny dla dzieci

Kursy językowe dla dzieci są to kursy przeznaczone dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Zajęcia są prowadzone w małych, kameralnych grupach. Gwarantuje to opiekę i kontakt lektora z każdym dzieckiem podczas zajęć. Zajęcia odbywają się w przyjaznej dla dziecka atmosferze, a podstawę nauczania stanowią podręczniki znanych wydawnictw językowych. Lektor korzysta także z różnego rodzaju narzędzi internetowych wspomagających nauczanie języka obcego, gier i zabaw językowych, wesołych piosenek, rymowanek. To sprawia, że zajęcia są bardzo atrakcyjne, a nauka języka jest przyjemna i bezstresowa dla dziecka. Wszystkie materiały dydaktyczne są starannie dobrane i dostosowane do wieku uczestników. Zawierają interesujące dla tej grupy wiekowej tematy, dzięki czemu lektor nawiązuje z dziećmi dobrą relację. Na kursie dziecko poznaje podstawowe elementy leksykalne i gramatyczne, spontanicznie uczy się nowych słówek i zwrotów, przełamuje barierę językową, a co za tym idzie, naturalnie nabywa umiejętność porozumiewania się.

Kurs roczny dla dzieci

Intensywność nauki

60 minut, 2 x w tygodniu
60 godzin zegarowych w roku szkolnym

Najczęściej wybierana przez rodziców opcja nauki języka obcego dla dziecka. Częsty kontakt z językiem dwa razy w tygodniu, tak ważny w celu opanowania wiodącego języka obcego przez dziecko. Opcja wybierana przede wszystkim w przypadku języka angielskiego.

60 minut, 2 x w tygodniu
cena: 2430 zł
90 minut, 1 x w tygodniu
50 godzin zegarowych w roku szkolnym, czyli zajęcia 2x 45 minut z 5 minutową przerwą

Optymalny czas nauki dla dziecka, aby krok po kroku zdobywać wiedzę językową swojego ulubionego języka. Najczęściej wybierana przez rodziców opcja w przypadku, gdy dziecko uczy się drugiego języka obcego.

90 minut, 1 x w tygodniu
cena: 2025 zł

Podczas kursu

 • dzieci kształcą swoją językową pewność siebie oraz umiejętność reagowania językowego
 • dzieci przełamują barierę mówienia w miłej i bezstresowej atmosferze
 • dzieci rozwijają kompetencje komunikacyjne poprzez poznawanie nowych i utrwalanie już znanych słów, zwrotów i wyrażeń
 • dzieci poznają gramatykę wymaganą dla ich poziomu zaawansowania językowego
 • dzieci osłuchują się z językiem
 • dzieci ćwiczą rozumienie ze słuchu bazując na ciekawych dla nich materiałach audio i wideo
 • korzystamy z angażujących treści, dynamicznych animacji, chwytliwych utworów
 • na każdych zajęciach duża dawka ćwiczeń utrwalających
 • powtórki słownictwa i struktur leksykalno-gramatycznych bazujące na interaktywnych quizach
 • ciekawe dla dzieci tematy na zajęciach

Dla kogo

Kurs jest dedykowany dla dzieci, które:

 • chcą podjąć systematyczną naukę języka obcego,
 • chcą rozpocząć naukę języka od podstaw lub kontynuować dotychczasową naukę,
 • chcą pogłębić i uzupełnić wiedzę językową odpowiednio do swojego wieku,
 • chcą przełamać barierę językową,
 • chcą mieć kontakt z językiem,
 • chcą się uczyć języka odpowiednim tempem w miłej i bezstresowej atmosferze,
 • lubią języki obce i chcą się ich uczyć,
 • są ciekawe świata, innych krajów, ich kultur i zwyczajów.

W cenie kursu

Aloha

Bezpłatne podręczniki i ćwiczenia

Aloha

Nasz welcome pack aloha na powitanie

Aloha

Raty bez dopłaty

Aloha

Wszelkie materiały dodatkowe

Aloha

Raporty postępów

Aloha

Certyfikat aloha na zakończenie kursu

W przypadku języka angielskiego

Dodatkowo w cenie kursu – aplikacja Pupil’s App na platformie interaktywnej Navio – jest to aplikacja dedykowana do podręczników, z których korzystamy na zajęciach, wspomagająca kurs i dostarczająca dodatkowych zadań praktycznych, które kursanci mogą przećwiczyć w domu. Aplikacja umożliwia dzieciom stworzenie własnych awatarów i wykonywanie zadań w ramach gry. Zadania te trenują umiejętności językowe oraz pomagają utrwalić materiał poznany podczas zajęć. Za wykonywane zadania kursanci otrzymują wirtualne nagrody, punkty i odznaki. Aplikacja śledzi postępy dzieci i pozwala lektorowi na wgląd w ich wyniki, aby osoby potrzebujące większej pomocy w nauce uzyskały dodatkowe wsparcie. Dodatkowo aplikacja zawiera wszystkie piosenki, opowieści i animacje, które pojawią się w podręczniku/na kursie, umożliwiając kursantom dostęp do nich w domu.

Nie zwlekaj ani chwili!

Zapisz się już dziś i odkryj z nami świat języków obcych!