Języki

Angielski

Niemiecki

Hiszpański

Metoda nauczania

W naszej szkole kursy językowe prowadzimy metodą komunikatywną, a podstawę nauczania stanowią podręczniki znanych i jednocześnie najlepszych wydawnictw językowych. Podczas zajęć wykorzystujemy także między innymi nowoczesne tablice interaktywne, dzięki którym korzystamy z platform interaktywnych dedykowanych do podręczników oraz innych narzędzi internetowych wspomagających nauczanie języka obcego. Na zajęciach wykorzystujemy także materiały dodatkowe w różnej postaci, od naszych materiałów autorskich, po ciekawe, autentyczne teksty czy nagrania.

Metoda komunikatywna polega na jednoczesnym rozwijaniu i doskonaleniu czterech umiejętności: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania. Natomiast głównym celem jest umiejętność komunikacji przez kursanta, tak aby był w stanie używać języka obcego odpowiednio do sytuacji i kontekstu, co oznacza, że kładziemy nacisk na rozwijanie umiejętności swobodnego posługiwania się językiem w różnych sytuacjach życiowych.

Metoda komunikatywna jest w nauczaniu języków obcych uznawana za jedną z najlepszych, przynoszących doskonałe efekty metod.

W metodzie komunikatywnej o sukcesie w nauce języka obcego świadczy to, jak dobrze kursant rozwinął kompetencję komunikatywną, czyli umiejętność porozumiewania się w danym języku. Metoda komunikatywna jest w nauczaniu języków obcych uznawana za jedną z najlepszych, przynoszących doskonałe efekty metod.

Materiały dydaktyczne

  • tablice interaktywne

    To nowoczesne, innowacyjne narzędzia dydaktyczne jakie wykorzystujemy w naszej szkole. Pozwalają one na prowadzenie zajęć językowych według najnowszych metod nauczania. Tablice interaktywne urozmaicają zajęcia, pomagają w powtórkach tego samego materiału w inny, za każdym razem ciekawy sposób. Dzięki tego typu nowoczesnym rozwiązaniom styl nauczania może zostać dostosowany do preferencji percepcyjnych i zdolności kursantów. Dzięki pracy z tablicą interaktywną zajęcia są interesujące, ponieważ urządzenia te umożliwiają wykorzystanie np. gier lub interaktywnych ćwiczeń. Zastosowanie podczas zajęć językowych nowoczesnych technologii, jakimi są tablice interaktywne, korzystnie wpływa na szybkość przyswajania materiału lekcyjnego.

  • podręczniki znanych wydawnictw
  • autentyczne materiały prasowe, radiowe, telewizyjne
  • techniki wideo i audio
  • możliwości oferowane przez Internet
  • piosenki i gry językowe

Poziomy zaawansowania językowego

Kursy językowe prowadzimy na wszystkich poziomach zaawansowania.

Głównym kryterium doboru odpowiedniej grupy jest poziom zaawansowania językowego kursanta, który określamy w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego – The Common European Framework of Reference for Languages (w skrócie CEFR), który został opracowany przez Radę Europy. CEFR ujednolica nazewnictwo kursów językowych, ich poziomy i wymagania. Określa także wymagania egzaminów certyfikatowych. CEFR gwarantuje wzajemną uznawalność certyfikatów, dyplomów i zaświadczeń wydawanych przez różne instytucje w różnych krajach. System ten składa się z 6 poziomów znajomości języków w trzech kategoriach.

Poziomy zaawansowania – wg Rady Europy

Poziom A1, A2 – Poziom podstawowy
Poziom B1, B2 – Poziom samodzielności
Poziom C1, C2 – Poziom biegłości

Dobór odpowiedniej grupy – dzieci

W przypadku dzieci głównym kryterium doboru odpowiedniej grupy jest wiek, ale liczą się również umiejętności językowe. Różnice w poziomach zaawansowania wśród dzieci mogą być duże i w takim przypadku, gdy dziecko zna język lepiej niż jego rówieśnicy, nie dyskryminujemy go, tylko rekomendujemy i dopuszczamy migrację do wyższej, starszej grupy. Dobór odpowiedniej dla dziecka grupy odbywa się na podstawie przeprowadzonego przez nas testu poziomującego oraz wywiadu na temat dotychczasowej nauki języka.

Dobór odpowiedniej grupy – młodzież i dorośli

W przypadku młodzieży i dorosłych głównym kryterium doboru odpowiedniej grupy jest poziom zaawansowania językowego. Jest on przez nas sprawdzany poprzez test poziomujący. Dodatkowo przeprowadzamy także wywiad na temat dotychczasowej nauki języka, motywacji i celu nauki oraz oczekiwanych efektów. W przypadku osób, które zaczynają naukę danego języka od podstaw (poziom A1) test poziomujący nie jest wymagany – liczą się tylko chęci i motywacja do nauki.

Poziom A1
Poziom A2

Poziom
podstawowy

Poziom B1
Poziom B2

Poziom
samodzielności

Poziom C1
Poziom C2

Poziom
biegłości