Języki

Angielski, niemiecki, hiszpański

W naszej szkole uczymy online trzech języków obcych: angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego. Zajęcia odbywają się w małych, kameralnych, 3-5 osobowych grupach. Gwarantuje to bardzo dobry kontakt lektora z każdym kursantem podczas zajęć.

Języki

Poziomy zaawansowania językowego

Kursy językowe prowadzimy na wszystkich poziomach zaawansowania.
Głównym kryterium doboru odpowiedniej grupy jest poziom zaawansowania językowego kursanta, który określamy w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego – The Common European Framework of Reference for Languages (w skrócie CEFR), który został opracowany przez Radę Europy. CEFR ujednolica nazewnictwo kursów językowych, ich poziomy i wymagania. Określa także wymagania egzaminów certyfikatowych. CEFR gwarantuje wzajemną uznawalność certyfikatów, dyplomów i zaświadczeń wydawanych przez różne instytucje w różnych krajach. System ten składa się z 6 poziomów znajomości języków w trzech kategoriach.

 • Poziom A1, A2 – Poziom podstawowy
 • Poziom B1, B2 – Poziom samodzielności
 • Poziom C1, C2 – Poziom biegłości

Dobór odpowiedniej grupy

Dzieci

W przypadku dzieci głównym kryterium doboru odpowiedniej grupy jest wiek, ale liczą się również umiejętności językowe. Różnice w poziomach zaawansowania wśród dzieci mogą być duże i w takim przypadku, gdy dziecko zna język lepiej niż jego rówieśnicy, nie dyskryminujemy go, tylko rekomendujemy i dopuszczamy migrację do wyższej, starszej grupy. Dobór odpowiedniej dla dziecka grupy odbywa się na podstawie przeprowadzonego przez nas testu poziomującego oraz wywiadu na temat dotychczasowej nauki języka.

Dzieci
Młodzież i dorośli

W przypadku młodzieży i dorosłych głównym kryterium doboru odpowiedniej grupy jest poziom zaawansowania językowego. Jest on przez nas sprawdzany poprzez test poziomujący. Dodatkowo przeprowadzamy także wywiad na temat dotychczasowej nauki języka, motywacji i celu nauki oraz oczekiwanych efektów. W przypadku osób, które zaczynają naukę danego języka od podstaw (poziom A1) test poziomujący nie jest wymagany – liczą się tylko chęci i motywacja do nauki.

Młodzież i dorośli

Metoda nauczania

W naszej szkole kursy językowe prowadzimy metodą komunikatywną, a podstawę nauczania stanowią podręczniki znanych i jednocześnie najlepszych wydawnictw językowych. Podczas zajęć wykorzystujemy nie tylko platformy interaktywne dedykowane do podręczników, ale także inne narzędzia internetowe wspomagające nauczanie języka obcego. Na zajęciach wykorzystujemy materiały dodatkowe w różnej postaci, od naszych materiałów autorskich, po ciekawe, autentyczne teksty czy nagrania.

Metoda komunikatywna polega na jednoczesnym rozwijaniu i doskonaleniu czterech umiejętności: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania. Natomiast głównym celem jest umiejętność komunikacji przez kursanta, tak aby był w stanie używać języka obcego odpowiednio do sytuacji i kontekstu, co oznacza, że kładziemy nacisk na rozwijanie umiejętności swobodnego posługiwania się językiem w różnych sytuacjach życiowych.

W metodzie komunikatywnej o sukcesie w nauce języka obcego świadczy to, jak dobrze kursant rozwinął kompetencję komunikatywną, czyli umiejętność porozumiewania się w danym języku.

Metoda komunikatywna jest w nauczaniu języków obcych uznawana za jedną z najlepszych, przynoszących doskonałe efekty metod.

Materiały dydaktyczne

 • Podręczniki znanych wydawnictw

  Nasi kursanci uczą się z podręczników najlepszych wydawnictw! Jak wiadomo dobre podręczniki to podstawa na zajęciach, a nasze są nie tylko nowoczesne, bo z dostępem do platform interaktywnych, ale także zawierają ciekawe, dostosowane do poziomu i wieku grupy tematy. Poza tym przy wyborze podręczników zwracaliśmy także uwagę na ich szatę graficzną, bo piękna, kolorowa i ciekawa książka zawsze bardziej motywuje do nauki! Nasi kursanci podręczniki otrzymują bezpłatnie!

 • Welcome pack aloha

  Welcome pack aloha to nasz bezpłatny pakiet na start dla każdego kursanta! Poza zestawem podręczników, znajdują się w nim niezbędne akcesoria do nauki języka, takie jak notesy, karteczki na słówka, zakładki do książki, długopisy, ołówki, kubki aloha. Nasz welcome pack ma za zadanie nie tylko towarzyszyć naszym kursantom w nauce, ale też wspomagać organizację nauki ich ulubionego języka obcego!

 • Autentyczne materiały prasowe, radiowe, telewizyjne

  Na zajęciach wykorzystujemy także autentyczne materiały prasowe, radiowe czy telewizyjne. Często są one już stałym elementem w podręcznikach, z których korzystamy. Materiały autentyczne np. teksty z prasy czy Internetu, teksty branżowe, autentyczne nagrania audio i wideo umożliwiają kursantom zapoznanie się z realnym językiem. Dzięki materiałom autentycznym dostarczamy kursantom na zajęciach aktualnego i żywego języka.

 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii

  Nowoczesne technologie w nauce języków obcych oraz możliwości oferowane przez Internet odgrywają ogromną rolę w przyswajaniu języka obcego i znacznie ułatwiają to zadanie. Dlatego, nie tylko wykorzystujemy je na naszych zajęciach, ale też podpowiadamy naszym kursantom, gdzie samodzielnie szukać dodatkowych materiałów do nauki, które nigdy się nie nudzą. Jesteśmy z wszystkim na bieżąco!

 • Gry językowe, quizy, piosenki

  Na zajęciach wykorzystujemy także różnego rodzaju quizy i gry językowe, które czasami mają funkcję rozgrzewkową, a czasami utrwalającą. Pozwala to w przyjemny sposób powtórzyć słownictwo lub struktury leksykalno-gramatyczne.

Raporty postępów

W naszej szkole weryfikujemy wiedzę kursantów i dajemy im rzetelną informację zwrotną na temat postępów w nauce. Opinie dla kursantów na temat postępów w nauce są przygotowywane przez lektorów prowadzących i zawierają nie tylko informacje o zdobytej wiedzy, ale też rekomendacje i wskazówki co do dalszej nauki.

Stałym puntem weryfikacji zdobytej wiedzy w ciągu trwania kursu językowego jest test semestralny, który jest przeprowadzany przez nas we wszystkich grupach i składa się z części leksykalno-gramatycznej oraz zadań weryfikujących umiejętności rozumienia ze słuchu, czytania i pisania. Dodatkowo jest także oceniana umiejętność mówienia.

Egzamin końcowy

Na zakończenie kursu językowego odbywa się egzamin końcowy. Jest on przeprowadzany przez nas we wszystkich grupach, niezależnie od wieku i stopnia zaawansowania grupy. Egzamin końcowy jest zawsze pisemny i ustny. Uzyskana ocena jest zawsze oceną procentową. Część pisemna jest to test sprawdzający całą, roczną wiedzę kursanta. Sprawdzamy słownictwo, gramatykę oraz umiejętności: rozumienia ze słuchu, czytania i pisania. Część ustna sprawdza w pełni umiejętność mówienia, a co za tym idzie płynność i spójność wypowiedzi, wymowę, bogactwo słownictwa, poprawność leksykalno-gramatyczną.

Nasi kursanci bardzo cenią sobie fakt weryfikacji wiedzy, bo tym samym na bieżąco robią postępy w nauce swojego ulubionego języka!

Certyfikat aloha

Na zakończenie kursu językowego w naszej szkole każdy kursant, który pozytywnie zaliczył egzamin końcowy otrzymuje certyfikat ukończenia kursu językowego. Certyfikat potwierdza odbycie kursu oraz wskazuje jaki wynik procentowy uzyskał kursant na swoim poziomie zaawansowania. Podany jest wynik procentowy zarówno z części pisemnej, jak i ustnej. Certyfikaty ukończenia kursu są przez nas wydawane po całkowitym zakończeniu kursu językowego.

Nie zwlekaj ani chwili!

Zapisz się już dziś i odkryj z nami świat języków obcych!