Języki

Angielski

Niemiecki

Hiszpański

Metoda nauczania

W naszej szkole kursy językowe prowadzimy metodą komunikatywną, a podczas zajęć wykorzystujemy między innymi nowoczesne tablice interaktywne.

Metoda komunikatywna polega na jednoczesnym rozwijaniu i doskonaleniu czterech umiejętności: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania. Natomiast głównym celem jest umiejętność komunikacji przez kursanta, tak aby był w stanie używać języka obcego odpowiednio do sytuacji i kontekstu, co oznacza, że kładziemy nacisk na rozwijanie umiejętności swobodnego posługiwania się językiem w różnych sytuacjach życiowych.

Metoda komunikatywna jest w nauczaniu języków obcych uznawana za jedną z najlepszych, przynoszących doskonałe efekty metod oraz różne narzędzia internetowe wspomagające nauczanie języka obcego.

Materiały dydaktyczne

  • tablice interaktywne

    To nowoczesne, innowacyjne narzędzia dydaktyczne jakie wykorzystujemy w naszej szkole. Pozwalają one na prowadzenie zajęć językowych według najnowszych metod nauczania. Tablice interaktywne urozmaicają zajęcia, pomagają w powtórkach tego samego materiału w inny, za każdym razem ciekawy sposób. Dzięki tego typu nowoczesnym rozwiązaniom styl nauczania może zostać dostosowany do preferencji percepcyjnych i zdolności kursantów. Dzięki pracy z tablicą interaktywną zajęcia są interesujące, ponieważ urządzenia te umożliwiają wykorzystanie np. gier lub interaktywnych ćwiczeń. Zastosowanie podczas zajęć językowych nowoczesnych technologii, jakimi są tablice interaktywne, korzystnie wpływa na szybkość przyswajania materiału lekcyjnego.

  • podręczniki znanych wydawnictw
  • autentyczne materiały prasowe, radiowe, telewizyjne
  • techniki wideo i audio
  • możliwości oferowane przez Internet
  • piosenki i gry językowe

Poziomy zaawansowania językowego

Kursy językowe prowadzimy na wszystkich poziomach zaawansowania.

Poziomy zaawansowania u dzieci ustalamy w oparciu o autorski system określający stopień zaawansowania znajomości języka. Niniejszy autorski system klasyfikacji stosujemy dla grupy wiekowej od 7 do 12 lat. System ten składa się z 3 poziomów zaawansowania językowego dziecka. W przypadku dzieci głównym kryterium doboru odpowiedniej grupy jest wiek, ale liczą się również umiejętności językowe. Różnice w poziomach zaawansowania wśród dzieci mogą być duże i w takim przypadku, gdy dziecko zna język lepiej niż jego rówieśnicy, nie dyskryminujemy go, tylko rekomendujemy i dopuszczamy migrację do wyższej, starszej grupy. Dobór odpowiedniej dla dziecka grupy odbywa się na podstawie przeprowadzonego przez nas testu poziomującego oraz wywiadu na temat dotychczasowej nauki języka.

Poniżej przedstawiamy autorską klasyfikację stosowaną w naszej szkole dla dzieci:

Poziomy zaawansowania językowego dla dzieci
– autorski system naszej szkoły

Poziom 1

Arbuzowy

7-8 lat

Poziom 2

Ananasowy

9-10 lat

Poziom 3

Kokosowy

11-12 lat

Poziomy zaawansowania u młodzieży i osób dorosłych określamy w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego – The Common European Framework of Reference for Languages (w skrócie CEFR), który został opracowany przez Radę Europy. CEFR ujednolica nazewnictwo kursów językowych, ich poziomy i wymagania. Określa także wymagania egzaminów certyfikatowych. CEFR gwarantuje wzajemną uznawalność certyfikatów, dyplomów i zaświadczeń wydawanych przez różne instytucje w różnych krajach. System ten składa się z 6 poziomów znajomości języków w trzech kategoriach. W naszej szkole stosujemy go dla młodzieży i dorosłych tj. grupy wiekowej od 13 lat. Dobór odpowiedniej grupy odbywa się na podstawie przeprowadzonego przez nas testu poziomującego oraz wywiadu na temat dotychczasowej nauki języka.

Poniżej przedstawiamy klasyfikację stosowaną w naszej szkole dla młodzieży i osób dorosłych:

Poziomy zaawansowania dla młodzieży i dorosłych
– wg Rady Europy

Poziom A1
Poziom A2

Poziom
podstawowy

Poziom B1
Poziom B2

Poziom
samodzielności

Poziom C1
Poziom C2

Poziom
biegłości