Oferta
Kursy roczne

Nauka języka obcego to proces wymagający od Ciebie wysiłku, wytrwałości i systematyczności, ale z nami Twoja nauka będzie owocna i skuteczna, a Ty będziesz uczył się języka obcego z przyjemnością! Zapewnimy Ci komfortowe warunki nauki i profesjonalne wsparcie. Udzieli Ci się wspaniała, hawajska atmosfera naszej szkoły, a nasze podejście do nauki języka sprawi, że stopniowo przełamiesz barierę językową.

Dzieci

Kursy językowe dla dzieci są to kursy przeznaczone dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Zajęcia językowe odbywają się 2 razy w tygodniu i trwają po 60 minut. Zajęcia są prowadzone w małych, kameralnych grupach. Gwarantuje to opiekę i kontakt lektora z każdym dzieckiem podczas zajęć. Zajęcia odbywają się w przyjaznej dla dziecka atmosferze, a podstawę nauczania stanowią podręczniki znanych wydawnictw językowych. Efektywną naukę zapewnia dodatkowo wykorzystywanie podczas zajęć tablic interaktywnych, które skutecznie uzupełniają i utrwalają poznany materiał językowy oraz wykorzystywanie innych, dodatkowych materiałów dydaktycznych. Oprócz multimediów i tablic interaktywnych, lektor korzysta z różnego rodzaju narzędzi internetowych wspomagających nauczanie języka obcego, gier i zabaw językowych, wesołych piosenek, rymowanek. To sprawia, że zajęcia są bardzo atrakcyjne, a nauka języka jest przyjemna i bezstresowa dla dziecka. Wszystkie materiały dydaktyczne są starannie dobrane i dostosowane do wieku uczestników. Zawierają interesujące dla tej grupy wiekowej tematy, dzięki czemu lektor nawiązuje z dziećmi dobrą relację. Na kursie dziecko poznaje podstawowe elementy leksykalne i gramatyczne, spontanicznie uczy się nowych słówek i zwrotów, przełamuje barierę językową, a co za tym idzie, naturalnie nabywa umiejętność porozumiewania się.

Zapisz dziecko

Dzieci starsze

Kursy językowe dla dzieci starszych to kursy przeznaczone dla dzieci w wieku od 10 do 12 lat. Dla tej grupy wiekowej zajęcia trwają 60 minut. Do wyboru jest opcja nauki: 1 lub 2 razy w tygodniu. Zajęcia są prowadzone w małych, kameralnych grupach. Gwarantuje to opiekę i kontakt lektora z każdym dzieckiem podczas zajęć. Efektywną naukę zapewnia wykorzystywanie podczas zajęć nie tylko tablic interaktywnych, które skutecznie uzupełniają i utrwalają poznany materiał językowy, ale także wykorzystywanie innych materiałów dydaktycznych oraz gier, zabaw językowych i piosenek. Wszystkie materiały dydaktyczne są starannie dobrane i dostosowane do wieku uczestników. Zawierają interesujące dla tej grupy wiekowej tematy, co sprawia, że zajęcia nie są nudne, a lektor nawiązuje z dziećmi dobrą relację. Tryb zajęć jest dostosowany do możliwości koncentracji i zapamiętywania dzieci w tym wieku. Celem kursu dla tej grupy wiekowej jest nauka podstawowych elementów leksykalnych i gramatycznych, które pozwolą na naturalne nabywanie umiejętności porozumiewania się na poziomie podstawowym.

Zapisz dziecko

Młodzież

Kursy językowe dla młodzieży to kursy przeznaczone dla grupy wiekowej od 13 do 17 lat. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 60 minut lub 1 raz w tygodniu po 120 minut. Zajęcia są prowadzone w małych, kameralnych grupach. Gwarantuje to opiekę i kontakt lektora z każdym kursantem podczas zajęć. Poziomy zaawansowania językowego w tej grupie wiekowej są już oceniane według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, opracowanego przez Radę Europy. Pozwala to na jasne śledzenie postępów w nauce danego języka obcego. Prowadzenie zajęć zgodnie z założeniami metody komunikatywnej, która szczególny nacisk kładzie na rozwój praktycznych umiejętności oraz posługiwanie się językiem w konkretnych sytuacjach życiowych, sprawia, że młodzież przełamuje barierę językową. Tematyka zajęć jest dostosowana do wieku kursantów, co oznacza, że jest atrakcyjna i interesująca, a tym samym ułatwia zapamiętywanie nowych słówek czy zasad gramatycznych. Podstawę nauczania stanowią podręczniki znanych wydawnictw językowych. Efektywną naukę zapewnia dodatkowo wykorzystywanie podczas zajęć tablic interaktywnych, które skutecznie uzupełniają i utrwalają poznany materiał językowy. Wykorzystywanie na zajęciach multimediów i różnych narzędzi internetowych wspomagających nauczanie języka obcego ma ogromne znaczenie dla tej grupy wiekowej, ponieważ są one ciekawym urozmaiceniem i skuteczną formą nauki. Dodatkowe wykorzystanie nagrań audio czy wideo, gier językowych, autentycznych tekstów czy różnego rodzaju piosenek sprawia, że nauka jest skuteczna, a zajęcia nie są nudne. Zaawansowanie językowe jest osiągane przez kursanta stopniowo, zgodnie ze ścieżką rozwoju językowego.

Zapisy

Dorośli

Kursy językowe dla dorosłych to kursy przeznaczone dla grupy wiekowej od 18 lat. Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu po 120 minut lub intensywniej, 2 razy w tygodniu po 90 minut. Zajęcia są prowadzone w małych, kameralnych grupach. Gwarantuje to kontakt lektora z każdym kursantem podczas zajęć. Poziomy zaawansowania językowego w tej grupie wiekowej są oceniane według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, opracowanego przez Radę Europy. Pozwala to kursantowi m.in. na śledzenie swoich postępów w nauce danego języka obcego. Nauka języka zgodnie z założeniami metody komunikatywnej umożliwia kursantowi na stopniowe i spokojne przełamywanie bariery językowej. Podstawę nauczania stanowią podręczniki znanych wydawnictw językowych. Efektywną naukę zapewnia także wykorzystywanie podczas zajęć tablic interaktywnych, które skutecznie uzupełniają i utrwalają poznany materiał językowy, a także wykorzystywanie autentycznych tekstów np. z prasy czy Internetu, tekstów branżowych, autentycznych nagrań audio i wideo, które umożliwiają kursantom zapoznanie się z realnym językiem. Ponadto wykorzystywanie na zajęciach multimediów i różnych narzędzi internetowych wspomagających nauczanie języka obcego jest też ciekawym urozmaiceniem i skuteczną formą nauki. Wszystko to pozwala kursantowi zanurzyć się w języku i krok po kroku osiągać coraz to wyższy poziom zaawansowania językowego.

Zapisy

Maturzyści

Kursy językowe dla maturzystów są to kursy przygotowujące do matury, zarówno podstawowej, jak i rozszerzonej. Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu i trwają po 120 minut. W cenie próbny egzamin maturalny. Na kursie przygotowującym do matury skupiamy się na konkretnych zagadnieniach oraz na praktycznych umiejętnościach językowych, niezbędnych do opanowania przed maturą.

 • Wytłumaczymy krok po kroku, w zrozumiały sposób wszystkie czasy gramatyczne, korzystając m.in. z dialogów, które słyszałeś w Twoich ulubionych filmach i serialach.
 • Powtórzymy słownictwo maturalne oraz struktury leksykalno-gramatyczne bazując na interaktywnych quizach językowych.
 • Nauczymy Cię najbardziej przydatnych zwrotów do części pisemnej, dzięki nim zdobędziesz więcej punktów!
 • Poćwiczymy prawdziwe scenki z egzaminu ustnego, pomagając Ci przełamać barierę językową.
 • Pokażemy Ci jak powinna wyglądać przykładowa rozmowa ustna z egzaminatorem.
 • Przerobimy w miłej, bezstresowej atmosferze mnóstwo maturalnych ćwiczeń tak, byś zaznajomił się z ich strukturą.
 • Będziemy ćwiczyć rozumienie ze słuchu nie tylko bazując na maturalnych ćwiczeniach, ale także na autentycznych materiałach i wywiadach z Twoimi ulubionymi Youtuberami, aktorami, piosenkarzami!
 • Instagram, Youtube, Facebook, Tik tok, aplikacje do nauki – są pełne materiałów, które świetnie nadają się na nasze lekcje maturalne. Jesteśmy z wszystkim na bieżąco! Pokażemy Ci, jak można w przyjemny sposób uczyć się do matury!
 • Przeprowadzimy próbny egzamin maturalny – dzięki temu zobaczysz, jaki zrobiłeś postęp i co jeszcze wymaga powtórki przed prawdziwym egzaminem. Ocenimy go dokładnie tak, jak zrobiłby to egzaminator na Twojej przyszłej maturze!
Zapisy

Klient biznesowy

Kursy językowe organizowane dla firm i instytucji są przede wszystkim poprzedzone szczegółową analizą potrzeb. Program zajęć jest stworzony indywidualnie dla klienta. Jest on elastyczny i odpowiednio modyfikowany na każdym etapie trwania kursu, w zależności od zmieniających się potrzeb i oczekiwań klienta. Uczymy metodą komunikatywną, a zajęcia językowe mogą odbywać się zarówno w naszej szkole, jak i w siedzibie klienta.

Oferujemy zarówno standardowe kursy językowe, jak i kursy języka biznesu.

Głównym celem kursów firmowych jest przełamanie barier w posługiwaniu się językiem obcym, rozwijanie zdolności porozumiewania się w języku obcym w sytuacjach codziennych oraz w sytuacjach w życiu zawodowym.

Oferując pracownikowi lekcje języka obcego:
 • zwiększasz kompetencje i możliwości rozwoju Firmy i Pracownika
 • poprawiasz wizerunek Firmy i znacząco zwiększasz jej renomę na rynku pracy
 • zmniejszasz rotację i koszty w Firmie
 • zwiększasz lojalność Pracownika
 • zwiększasz motywację do pracy i satysfakcję Pracownika

Nauka języka obcego to jeden z najbardziej oczekiwanych przez pracowników benefitów. Szkolenia językowe to także bardzo mocny argument za przyjęciem Twojej oferty pracy. Zwiększ kompetencje swoich pracowników i popraw swój wizerunek jako pracodawcy!

Nasza oferta obejmuje

 • przeprowadzenie szczegółowej analizy potrzeb językowych klienta na podstawie spotkania z metodykiem i przeprowadzenia testów kwalifikacyjnych umożliwiających określenie właściwego poziomu nauczania
 • podział pracowników na grupy
 • opracowanie i zapewnienie odpowiedniego programu nauczania, dostosowanego do potrzeb klienta
 • opracowywanie i dostarczanie kursantom dodatkowych materiałów dydaktycznych, takich jak m.in. teksty branżowe, teksty autentyczne, nagrania audio i wideo
 • zapewnienie wysoko wykwalifikowanej kadry lektorskiej
 • przygotowywanie i przeprowadzanie zajęć językowych na najwyższym poziomie
 • opieka metodyka, sprawowanie nadzoru merytorycznego nad realizacją programu nauczania i postępami kursantów
 • systematycznego dostarczania raportów frekwencji (lista obecności)
 • prowadzenie dzienników zajęć
 • przeprowadzanie na bieżąco testów sprawdzających i kartkówek, w celu kontroli nabytych umiejętności językowych kursantów
 • po zakończeniu każdego semestru przygotowanie i przesłanie raportu z ocenami procentowymi kursantów, poziomem zaawansowania językowego i informacją o zakwalifikowaniu kursanta na kolejny poziom
 • egzamin końcowy na zakończenie kursu
 • wydanie certyfikatów dla kursantów po ukończeniu całego kursu językowego